Hva koster hjemmehjelp?

Har du fått vedtak om hjemmehjelp fra kommunen? Da betaler du kun en egenandel. 

Hvor stor er egenandelen for hjemmehjelp?

Egenandelen blir definert av din husstands samlede inntekt og prismodellen i din kommune.

Timeprisen ligger vanligvis mellom 0-600 kr. Den øker trinnvis med husstandens samlede inntekt regnet i antall G (grunnbeløp i folketrygden). I de fleste kommuner betaler du maksimum for 8 timer hjemmehjelp i måneden. Om du har fått innvilget flere timer, vil disse  timene bli kostnadsfrie. 

Egenandel varierer fra kommune til kommune. Ta kontakt med din kommune for å få endelig pris. 

Illustrasjon av hjemmehjelp som serverer kaffe

Se priser for kommunene vi er tilstede i:

Samme pris for kommunal og privat hjemmehjelp med vedtak

Så lenge du har fått vedtak om hjemmehjelp fra kommunen er prisen lik uansett om du velger en kommunal eller privat leverandør. 

Hva koster hjemmehjelp uten vedtak fra kommunen?

Hjemmehjelp uten vedtak fra kommunen kaller vi individuelle tjenester. Prisen på disse bestemmes av hvor mye hjelp du ønsker. 
Les mer om individuelle tjenester og ta kontakt for pristilbud her.