Hvem har rett til hjemmehjelp?

Hjemmehjelp, eller praktisk bistand, er et tilbud til deg som på grunn av sykdom, alder eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp til nødvendige, praktiske oppgaver i hjemmet.

Hva er kravet for å søke om hjemmehjelp?

Dersom du har et langvarig hjelpebehov på grunn av nedsatt funksjonsnivå kan du søke om hjemmehjelp. Nedsatt funksjonsnivå kan skyldes sykdom, skade, alder eller annet. 

Tilfeller hvor du typisk har rett på hjemmehjelp

Langvarig nedsatt funksjonsnivå kan skyldes mange ulike situasjoner. Under har vi listet opp noen av de vanligste tilfellene hvor du kan ha rett på hjemmehjelp.

Illustrasjon av hjemmehjelp som vasker og eldre person som sitter.
 • Ulykke
  Ulykker kan brått føre til nedsatt allmenntilstand. Man blir gjerne frisk nok til å reise hjem, men ikke frisk nok til å utføre alle oppgaver i hjemmet som man var i stand til før ulykken. 
 • Aldring
  Med årene blir man gjerne dårligere rustet for å utføre nødvendige oppgaver i hjemmet, og kan ha behov for hjemmehjelp. Det kan være så enkelt som at man ikke greier å løfte armene like høyt som tidligere, eller at det er vanskelig å bøye seg ned.
 • Kronisk sykdom
  Sykdommer som ALS, parkinson, MS, ME, epilepsi og andre kroniske sykdommer fører ofte til nedsatt funksjonsnivå. 
 • Langvarig sykdom
  Kreft er et typisk eksempel på langvarige sykdommer som gjør at du kan ha behov for hjemmehjelp. 
 • Psykisk lidelse
  Man trenger ikke å ha nedsatt fysisk funksjonsnivå for å få hjemmehjelp, det gjelder vel så mye psykiske lidelser. Tilstander som depresjon og angst kan føre til at du har behov for og rett på hjemmehjelp. 

Du søker om hjemmehjelp til kommunen

For å finne ut om du har rett på hjemmehjelp sender du en søknad til din kommune. 

Dersom søknaden blir innvilget får du et vedtak på hjemmehjelp som sier hvilke oppgaver du skal få hjelp til og hvor hyppig.
Se hvilke kommuner boHjemme tilbyr hjemmehjelp i her.

Har du fått avslag på søknad om hjemmehjelp?

Dersom du har fått avslag på søknaden om hjemmehjelp kan du klage på vedtaket. Dette gjør du ved å ta kontakt med kommunen som behandlet søknaden din. Kommunen eller statsforvalteren vil da vurdere klagen og ta en endelig avgjørelse. 

Hjemmehjelp uten vedtak fra kommunen

Om du ikke får innvilget vedtak om hjemmehjelp fra kommunen kan du likevel kjøpe våre tjenester privat. Les mer om våre individuelle tjenester her.