Hva er hjemmesykepleie og hvordan får du det?


Hva kan hjemmesykepleien hjelpe med?

Hjemmesykepleien sørger for at du får den hjelpen du trenger samtidig som du kan fortsette å bo hjemme i kjente omgivelser. 

Illustrasjon av hjemmesykepleier som hjelper eldre mann

Du kan ha behov for hjemmesykepleie dersom du trenger hjelp med for eksempel:

  • Oppfølging av medisinering og medisinske prosedyrer.
  • Personlig stell, påkledning og toalettbesøk.
  • Oppfølging av måltider – slik at du får i deg næringsrik mat og nok drikke.
  • Sårbehandling – kanskje er det vanskelig for deg å komme deg til legen.
  • Veiledning, opplæring og opptrening – slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd.


Hjemmesykepleie er gratis når du har vedtak

Det koster ingenting med hjemmesykepleie når du har vedtak fra kommunen. Har du ikke fått vedtak, men likevel ønsker hjelp, kan du kjøpe dette direkte fra oss. Les om hvordan du bestiller dette under individuelle tjenester.  


Det skal være enkelt å søke og få hjelp

  1. Du sender inn søknadsskjema til kommunen via deres nettsider.
  2. Kommunen tar kontakt med deg og avtaler et møte for å gjøre en individuell vurdering av din helsetilstand. Ut i fra denne vurderingen blir søknaden din om hjemmesykepleie innvilget eller avslått. Hvis søknaden din blir innvilget gir kommunen deg vedtak på hjemmesykepleie. 
  3. Hvis du får vedtak, informerer du kommunen om at du ønsker boHjemme som din hjemmesykepleier og vi kontakter deg for å avtale oppstart.


Du velger selv hvem som skal hjelpe deg

Mange kommuner har fritt brukervalg. Dette betyr at det er du, som bruker av tjenestene, som selv velger hvem du vil skal gi deg hjelp. Dette kan være oss i boHjemme eller noen av de andre som har avtale med kommunen. Du kan også velge at kommunen skal gi deg tjenesten. Om du i dag har hjemmesykepleie fra kommunen eller en annen leverandør, kan du bytte til oss om du ønsker dette.